Steekwoord archief: directeur groot aandeelhouder

  • Financieel

    Gebruikelijk loon

    De gebruikelijk-loonregeling zorgt regelmatig voor discussie met de belastingdienst. In de wet is een aantal richtlijnen opgesteld, maar daar kan onder voorwaarden van afgeweken worden. Lees verder →