Steekwoord archief: Johan Nooitgedagt

 • De groene leugen

  ‘Groene’ leugens komen steeds vaker voor. Er zijn twee soorten. Enerzijds de poging van natuurorganisaties om iets te beschermen wat niet beschermd hoeft te worden. Anderzijds is er de bewering van grote bedrijven dat zij een ‘groene’ verandering hebben gemaakt, maar na enig journalistiek onderzoek blijkt dat dit niet waar is. Dit noemt men ‘greenwashing’. Lees verder →

 • Transitie IJsselmeer

  Dankzij Lelystad, de stad van Ingenieur Lely, kwamen stakeholders op het IJsselmeer tot een overeenkomst van krap €10 miljoen om het grootste waterbekken van Nederland verder te verduurzamen. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Pulsvisserij

  Het is uitermate confronterend dat de pulsvisserij vanuit de Europese Unie op termijn verboden is. Pulsvissen is vissen met hele kleine stroomstootjes waardoor de vis een tijdelijke spierkramp krijgt en in het net komt. Dat is een innovatieve visserij met meer voordelen dan nadelen. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Investeren in duurzame IJsselmeervisserij

  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet aangenomen werd. Tot op dat moment was de Zuiderzee het domein van de visserij en de beroepsvaart. Toekomstige ontwikkelingen als klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie brengen in de komende decennia veel dynamiek in het gebied teweeg. Lees verder →

 • Zorgen om economie rond verse vis

  De voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt maakt zich grote zorgen over de toekomst van de visserij in Nederland. “De toekomst van zo’n 300 Noordzee- en Waddenzeevissers staat op de tocht.” Volgens Nooitgedagt is er sprake van een ongemakkelijke combinatie in de visserijsector. Deze… Lees verder →

 • Waterstof als energiedrager

  Voor waterstof is duurzame energie nodig. Het is geen nieuw gegeven dat vissers van de Noordzee zich in het algemeen ergeren aan de hoeveelheid windmolens die op de Noordzee worden gebouwd. Zij zien de windmolens als een bedreiging omdat je op die locaties niet meer kunt vissen. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Luchthavenpolder

  Een nationaal vliegveld; enkelen hebben de mond vol over een luchthaven in de Noordzee, anderen zijn van mening dat vliegveld Lelystad een grotere kans moet krijgen. Een compleet ‘out of the box’ gedachte kwam onlangs in het nieuws: stop met het vliegen binnen Europa. Dat… Lees verder →