Steekwoord archief: UWV

  • Wetgeving

    Wijziging Wet Werk en Zekerheid

    In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat werknemers bij een ontslag in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Lees verder →