Steekwoord archief: Wwz

  • Wetgeving

    Wijziging Wet Werk en Zekerheid

    In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat werknemers bij een ontslag in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Lees verder →

  • Wetgeving

    Wijziging Wet Werk en Zekerheid

    Op 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid in werking. In deze wet is – onder meer – bepaald dat werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst eerder een vaste aanstelling krijgen, zijn de ontslagprocedures gewijzigd en is de transitie vergoeding bij ontslag ingevoerd. Lees verder →