Dupan

Lees ook

Palinglarven geboren bij Wageningen UR

Wageningen UR boekt snelle vooruitgang in onderzoek naar kunstmatige voortplanting van paling. Na slechts een half jaar voorbereidingstijd zijn de onderzoekers erin geslaagd om palinglarven geboren te laten worden. Dat is bijzonder omdat paling zich in gevangenschap niet voortplant. Voortplanting van paling lukte tot nu toe alleen op laboratoriumschaal en de larven bleven niet in leven. Onderzoek naar voortplanting paling Stichting Dupan is in samenwerking met Wageningen UR en het ministerie van Economische Zaken een meerjarig onderzoek gestart naar de voortplanting van Europese paling. Dupan en...

Officiële start project 'Paling Over De Dijk'

Tot en met november 2016 wordt het jaarlijkse project 'Paling Over De Dijk'  in zes provincies uitgevoerd. Met dit project wordt de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd. Beroepsvissers vangen de geslachtsrijpe paling vlak voor de pompen van gemalen weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kan ontsnappen naar open zee. Zo kan paling voor nageslacht zorgen en kan er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland komen. Te lage stand De gezamenlijke gebruikers en beheerders van ons binnenwater (beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, elektriciteits-...

Wetenschappers bundelen krachten voor palingkweek

Een internationaal gezelschap van palingexperts gaan samenwerken met als doel om op grotere schaal palingen te kweken. Palingkweek biedt zo een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand. Ook wordt verdere verduurzaming van de palingconsumptie bewerkstelligd. “Glasaal kweken kan, maar is een enorme wetenschappelijke uitdaging. Het is nodig de krachten van alle experts in de wereld te bundelen. Eelric is de plaats waar men samen aan de slag gaat”, aldus Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen University & Research. Oplossing Het opkweken van jonge palingen...

Optimisme bij Nieuwjaarsreceptie DUPAN

Optimisme bij Nieuwjaarsreceptie DUPAN

De Nieuwjaarsreceptie van stichting DUPAN, gisteren (5 januari) in Wageningen, werd gekenmerkt door optimisme. “Hier staat een tevreden voorzitter,” aldus Alex Koelewijn. “We kunnen terugkijken op een goed jaar, waarin we als organisatie veel hebben kunnen doen voor de paling. Ook zijn er grote stappen gezet in de Europese samenwerking binnen het EelRIC,...

Uitzetten jonge paling

Bijna 2 miljoen jonge palingen zijn vrijdag 10 maart uitgezet in Spakenburg, Almere en Harderwijk. Het uitzetten van deze glasaaltjes moet een positieve impuls geven aan de palingstand in de Nederlandse natuur. De stichting DUPAN zet tot en met juni nog meer jonge paling uit in de Nederlandse natuur. Franse kust De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust. Jonge palingen willen naar zoet binnenwater om op te kunnen groeien, maar ze kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt...

Stichting Dupan werkt aan verbetering Nederlandse palingstand

Stichting Dupan werkt aan verbetering Nederlandse palingstand

Stichting DUPAN werkt sinds zes jaar aan de verbetering van de Nederlandse palingstand. De sector maakte goede beheerafspraken en richtte een fonds voor herstelmaatregelen op. Een volgende mijlpaal is de mogelijke certificering van verantwoord geoogste, traceerbare paling: de Sustainable Eel Standard. Stichting DUPAN DUPAN is opgericht toen eind vorig...

25.000 jonge palingen uitgezet bij Kampen

25.000 jonge palingen uitgezet bij Kampen

Peurvereniging KIJG uit Kampen heeft in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o., de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de Stichting Dupan 25.000 jonge palinkjes uitgezet in het Ganzendiep en De Goot. Met deze herbevolking van jonge palingen wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland. Traditionele vangstmethode De...

Herbevolking jonge paling in Friesland

Herbevolking jonge paling in Friesland

Stichting DUPAN zet woensdag 24 mei in samenwerking met het ministerie van Economische zaken meer dan een half miljoen jonge palinkjes uit in Friesland. Beroepsvissers uit Friesland gaan de palinkjes vanaf hun boten in het water uitzetten. Met deze herbevolking van de Friese wateren wordt een flinke impuls gegeven aan de palingstand. Jonge paling De...

'Rondje Pampus' voor IJsselmeer

Zondag 27 augustus wordt voor de 6e keer het 'Rondje Pampus’ gehouden, een zwemfestijn met honderden deelnemers. De organisatie is in handen van Het Blauwe Hart, een partner van Dupan. Er wordt met het evenement aandacht voor de kwaliteit van het water en de visstand in het IJsselmeer gevraagd. Naast het plezier dat de deelnemers beleven aan het zwemmen in het IJsselmeergebied, vraagt de organisatie ook aandacht voor de visstand in dit gebied. Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed doel, dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en specifiek...

Dupan steunt de aanpak palingvisserij in Baltische Zee

Dupan steunt de aanpak palingvisserij in Baltische Zee

De Europese Commissie stelde 29 augustus een verbod voor op commerciële en sportvisserij in de internationale wateren van de Baltische Zee. Dupan ziet in dit voorstel een duidelijk signaal dat Europa zoekt naar meer bescherming voor de paling. Wel is de stichting ervan overtuigd dat een bredere aanpak van de palingproblematiek succesvoller is. ICES-advies...