Europa

Lees ook

Nederland koploper Europa in winkeldiefstal

Winkeldiefstal is in Nederland met een percentage van 1,48% op de totale retailomzet Europees koploper in derving. Enkel Mexico (1,68%) scoort in 2014 slechter dan Nederland. In Europa doet geen enkel land het slechter. Buurlanden België (1,19%), Duitsland (1,08%) en het Verenigd Koninkrijk (0,89%) doen het opvallend beter dan Nederland. Derving is het verlies aan omzet dat retailers jaarlijks lijden door winkeldiefstal, leveranciersfraude, diefstal door personeel en administratieve fouten. Het dervingspercentage van 1,48% van Nederland is het hoogste in heel Europa van alle 16 deelnemende landen....

Van Dam stemt niet in met nieuwe Europese visserijverordening

De Europese Raad van visserijministers gaat donderdag 11 mei stemmen over de nieuwe visserijverordening. Met deze verordening dreigt een inperking van de pulsvisserij. Maximaal 5 procent van de vloot mag nog elektrisch vissen. Nederland heeft op dit moment 84 ontheffingen. Met de inperking worden dit er maximaal 22. Een groot deel van de vloot moet de nieuwe techniek laten varen. Staatssecretaris van Dam Staatssecretaris van Dam heeft volgens de vissersbond aangekondigd om tegen te stemmen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij dat het voorstel van de Europese Commissie weliswaar veel positieve...

Visserijcommissie stemt over Noordzeeplan

De Europese visserijcommissie stemde 12 juli over het beheerplan voor de Noordzee. Europarlementariër Peter van Dalen is opgelucht dat de beperking voor de quota voor tong en schol niet doorgaat. Maar volgens hem is de uitkomst niet op alle vlakken positief. Noordzeeplan Na de zomer stemt de plenaire vergadering over het plan. Van Dalen: “Het standpunt van de visserijcommissie biedt nog te weinig flexibiliteit, waardoor er choke species kunnen ontstaan. Ook wilde een krappe meerderheid recreatieve visserij in het plan betrekken. Ik verwacht dat dit in de plenaire stemming nog wordt gecorrigeerd....

Europêche: "Aanlandplicht was niet nodig"

Volgens Europêche tonen de visserijcijfers aan dat het visserijbeheer de laatste jaren succesvol was. De aanlandplicht was helemaal niet nodig, aldus de Europese visserijkoepel. Europêche pleit bij de Europese Commissie om het voor de vissers niet moeilijker te maken. De cijfers De cijfers laten een opwaartse trend zien bij veel visbestanden en duurzame exploitatieniveaus. Behalve in de Middellandse Zee en Zwarte Zee is er nauwelijks sprake meer van overexploitatie. Het aantal TAC’s dat op het niveau van MSY zit komt overeen met 61 procent van de totale vangst in het Noordoost-Atlantisch gebied....

Nederland kritisch over Europees voorstel palingvangst

Nederland kritisch over Europees voorstel palingvangst

De Europese commissie heeft een algeheel vangstverbod voorgesteld op alle paling in zee, groter dan 12 centimeter. Dit voorstel kan volgens de Nederlandse sector een goed voor de palingstand zijn, maar dan moeten wel de beheermaatregelen die in Nederland al door vissers zijn getroffen worden meegenomen in de plannen. Het vangstverbod moet gaan gelden...

Impact van de sleepnetvisserij op de zeebodem

Impact van de sleepnetvisserij op de zeebodem

Een groep Europese onderzoekers heeft onder leiding van Wageningen Marine Research een methode ontwikkeld om de impact van verschillende vistuigen op de zeebodem te bepalen. Samen met de visserijsector is onderzocht met welke technische innovaties de schade aan de zeebodem kan verminderen. In de platvisvisserij blijkt de overgang van de boomkor naar...

Dupan blij met Europese inperkingen palingvisserij

Dupan blij met Europese inperkingen palingvisserij

Europa gaat aanvullende maatregelen nemen om de palingstand verder te beschermen. Dit blijkt uit de bekendmaking van de vangstquota voor 2018 door de Europese commissie op 13 december. Tijdens het migratieseizoen mag er in alle Europese lidstaten 3 maanden op zee niet gevist worden op palingen groter dan 12 centimeter. Dupan is blij met deze verklaring...

West-Afrikaanse Sardinella omgezet in vismeel

West-Afrikaanse Sardinella omgezet in vismeel

De rijke visbanken voor de West-Afrikaanse kust worden intensief bevist. Vooral trawlers van Europese, Russische en Chinese reders zijn kapers op de kust voor de lokale visserij. De lokale eiwitbron, de sardinella, wordt op grote schaal omgezet in vismeel voor kweekvis in China. Door Cécile Janssen - Foodlog Voor de kusten van West-Afrika liggen de...

'Dit seizoen al 110 miljoen palingen naar Azië gesmokkeld'

Europese paling mag niet buiten de EU worden verhandeld. Ondanks dit verbod schatten controle-instanties dat er dit seizoen al zo'n 110 miljoen jonge palinkjes vanuit Europa naar kwekerijen in Azie zijn gesmokkeld. Daarom doet de Sustainable Eel Group (SEG) een dringend beroep op Europa om maatregelen te nemen die de illegale visserij en export van Europese paling tegengaan. Omdat de Europese paling ernstig wordt bedreigd is de visserij in heel Europa aan banden gelegd. Maar ook de controle op de visserij en op de gestelde handelsbeperkingen moeten strenger worden gehandhaafd. "Illegale export...

'Alle pulsvissers doen inmiddels mee met onderzoek’

'Alle pulsvissers doen inmiddels mee met onderzoek’

De afgelopen dagen verschenen er verschillende berichten in de media over de pulsvisvergunningen. Nederland zou tientallen extra vergunningen hebben geregeld in Brussel onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek zou vervolgens niet zijn uitgevoerd. Minister Carola Schouten sprak dit 27 maart in de Tweede kamer tegen. Volgens de minister...