visgrond

Lees ook

In actie tegen windenergie op op zee

De Nederlandse Vissersbond komt in actie tegen het verlies aan visgronden als gevolg van windmolenparken op zee. Aanleiding is de eerste tender voor windenergie op zee die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dit voorjaar heeft uitgevoerd. Het Deense bedrijf Dong Energy wil de eerste twee kavels van het windenergiegebied Borssele windparken realiseren voor 7,27 cent per kilowattuur (kWh). Dit is lager dan het maximum bedrag van 12,4 cent per kWh dat voor de tender is vastgesteld. Het levert een besparing op het maximale subsidiebudget op van circa 2,7 miljard euro. Maar voor de vissers betekent...

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement.