visserij

Lees ook
Bedrijven doen toezeggingen voor bescherming oceaan

Bedrijven doen toezeggingen voor bescherming oceaan

Zevenentwintig internationale en toonaangevende bedrijven uit de keten voor vis-, schaal- en schelpdierproducten lieten tijdens de Our Ocean-conferentie op Malta (5-6 oktober) weten hoe zij bijdragen aan de bescherming van onze oceanen. Tijdens deze vierde editie van Our Oceans ontmoeten wereldleiders uit meer dan 60 landen elkaar om afspraken te maken...

Nieuwe coalitie, nieuwe hoop voor visserij

Nieuwe coalitie, nieuwe hoop voor visserij

In het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreken de partijen hun steun uit voor de Nederlandse Visserij. Daarmee komt er erkenning voor de sector als hoofdrolspeler in de productie van Noordzeevis als gezond en duurzaam voedsel. “We hebben hiervoor veelvuldig gepleit bij de politiek,” reageert Johan Nooitgedagt van de Nederlandse...

Nederlandse Visserbond doet oproep aan nieuwe minister

Nederlandse Visserbond doet oproep aan nieuwe minister

Met open armen ontvangt de Nederlandse Vissersbond Carola Schouten als minister voor de visserij op de nieuwe post Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Er staan belangrijke dossiers op de visserij-agenda die een hoge urgentie hebben”, vertelt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. “Daarmee kan minister Schouten direct haar waarde...

WNF wil zeenatuur Nederland laten beschermen tegen water en klimaat

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) pleit in het Living Planet Report ‘Zoute en Zilte Natuur in Nederland’ voor een 'groene kustverdediging'. Dat zou een alternatief zijn voor hogere dijken, dammen en meer stortstenen. Volgens het WNF heeft Nederland een 'unieke kans' om mét de natuur een tegenwicht te bieden aan de zeewaterspiegelstijging en de kaalslag te repareren die de vorige eeuw heeft plaatsgevonden in de Nederlandse Noordzee en kustgebieden. Door Cécile Janssen - Foodlog Het Wereld Natuur Fonds publiceerde gisteren zijn tweede Nederlandse Living Planet Report. Voor het rapport berekende het CBS de...

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Hoe kunnen we het Noordzee-leven op zo’n manier ondersteunen en bevorderen dat economische activiteiten als scheepvaart, zandwinning en visserij samengaan met een gezond ecosysteem? Niet door onnadenkende acties waarbij de zee steeds intensiever wordt gebruikt totdat het spaak loopt, zegt prof.dr. Tinka Murk, hoogleraar Marine dierecologie aan Wageningen...

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

Wageningen Marine Research is - om het netjes te zeggen - 'verbaasd' over het Living Planet Rapport van het Wereld Natuur Fonds. Voor het rapport gebruikten het WNF en het CBS onder meer gegevens van Wageningen Marine Research. Daar voegden ze oorzaken en conclusies aan toe die er volgens Wageningen bij zijn gefantaseerd. Door Cécile Janssen - Foodlog...

CBS nuanceert rapport over Noordzee

CBS nuanceert rapport over Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond...

Nederland kritisch over Europees voorstel palingvangst

Nederland kritisch over Europees voorstel palingvangst

De Europese commissie heeft een algeheel vangstverbod voorgesteld op alle paling in zee, groter dan 12 centimeter. Dit voorstel kan volgens de Nederlandse sector een goed voor de palingstand zijn, maar dan moeten wel de beheermaatregelen die in Nederland al door vissers zijn getroffen worden meegenomen in de plannen. Het vangstverbod moet gaan gelden...

Impact van de sleepnetvisserij op de zeebodem

Impact van de sleepnetvisserij op de zeebodem

Een groep Europese onderzoekers heeft onder leiding van Wageningen Marine Research een methode ontwikkeld om de impact van verschillende vistuigen op de zeebodem te bepalen. Samen met de visserijsector is onderzocht met welke technische innovaties de schade aan de zeebodem kan verminderen. In de platvisvisserij blijkt de overgang van de boomkor naar...

Zijn in 2048 alle oceanen leeggevist?

Zijn in 2048 alle oceanen leeggevist?

Op Facebook gaat een bericht rond dat de oceanen in 2048 zijn leeggevist. Nu.nl checkt dagelijks of dergelijke berichten kloppen. Hun oordeel over dit bericht: Ongefundeerd. De basis vormt een gedateerd onderzoek uit 2006 dat inmiddels is genuanceerd. Het onderzoek uit 2006 'Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services keek naar duizend...