Wageningen Marine Research

Lees ook

Uitzonderlijk veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Dit najaar is er een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht. Dat is bijzonder veel. In 2010 en 2011 was er bijvoorbeeld praktisch geen mosselzaad, terwijl in 2015 de teller bleef steken op 20 miljoen kilogram. "Sinds 1996 is er niet zo’n grote hoeveelheid mosselzaad gevonden”, weet Nico Laros van de Waddenunit. Mosselbanken in kaart De Waddenunit heeft samen met onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) en adviesbureau MarinX de afgelopen...

Niet eerder zoveel mosselzaad

De voorjaarscampagne voor de visserij op mosselzaad in de westelijke Waddenzee is gestart. Van de 700.000 ton visbare hoeveelheid mosselzaad gaat dit voorjaar 370.000 ton worden opgevist. Dat meldt Visserijnieuws. Mosselinventarisatie Dit voorjaar voerden onderzoekers van Wageningen Marine Research de mosselinventarisatie uit. Zij vonden ruim 900.000 mosselton zaad gevonden en ruim 200.000 mosselton meerjarige mosselen. Volgens een van de onderzoekers, Marnix van Stralen, is sinds de start van de bestandsopnamen in 1992 niet zoveel mosselzaad gevonden. Planning Er is gepland om vanaf week 18 vijf...

Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

Schippers en bemanningen van de boomkorkotter HD 29 en de pulskotter UK 227 hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het meerjarige pulsonderzoek. Beide schepen visten begin juni op een vooraf aangewezen locatie op het Friese front. Dit meldt de Nederlandse Vissersbond. Onderzoekers op het onderzoeksschip Pelagia namen voor en na het vissen monsters van de zeebodem. Zo willen de onderzoekers kennis ontwikkelen over het effect van het pulstuig op de zeebodem en het bodemleven. Pulsonderzoek Dit onderzoek is een van de deelonderzoeken van het meerjarige pulsonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door...

Advies Noordzeeharing 2018 iets omhoog

Het wetenschappelijk advies voor de Noordzeeharingvangst van 2018 is bekend. Deze is aan de voorzichtige kant: 491.355 ton. "Nauwelijks meer dan de uiteindelijke TAC voor 2017 van 481.608 ton" meldt Visserijnieuws. Noordzeeharingbestand Met de Noordzeeharing gaat het de goede kant uit. Het paaibestand zit met 1,1-2,3 miljoen ton vanaf 1997 (ruim) boven het veilig geacht minimum. Sinds 1996 zit de visserijsterfte beneden het gewenste niveau voor MSY, de maximaal duurzame oogst. Wel bleef de aanwas vanaf 2003 laag. Maar in 2014 bleek dat het beter ging dan gedacht. Dit draagt bij aan de recente toename...

Hogere visbestanden, maar lagere quota-adviezen

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee groeien. Maar volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) moeten de vangstquota volgend jaar omlaag. Onderzoekers van Wageningen Marine Research presenteerden deze visserijadviezen op 30 juni aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. ICES maakt elk jaar een schatting van de bestanden en de hoogte van de visserijdruk. Daarna geeft de raad een advies over hoeveel gevangen kan worden om de doelen van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid te halen....

Vissers boos over lager vangstquotum schol

Vissers boos over lager vangstquotum schol

"Er zwommen nog nooit zoveel scholletjes in de Noordzee", stellen Nederlandse vissers. Dat klopt ook, zocht de NRC uit. Toch gaat het vangstquotum omlaag. Het zit hem in de aanwas van jonge vis. Daarover maken biologen zich zorgen. Door Cécile Janssen - Foodlog Het gaat goed met de visstanden in de Noordzee. Dat hebben we te danken aan een streng quotabeleid...

Garnalenvissers gezocht voor onderzoek

Wageningen Marine Research (WMR) is op zoek naar Nederlandse garnalenvissers die mee willen werken aan het selectiviteitsonderzoek met de garnalenpuls. De centrale onderzoeksvraag is: wat is de selectiviteitswinst van de garnalenpuls en hoe kan dat worden vastgesteld? Voor het beheer van de garnalenvisserij zijn de resultaten van dit onderzoek belangrijk. Hierbij hoort ook de vraag of de garnalenpulsvisserij toelaatbaar is in het algemeen en specifiek in Natura 2000-gebieden. Deelnemen aan het onderzoek Garnalenvissers hebben deze week per post een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Garnalenvissers...

Nederlands-Duits onderzoek selectiviteit garnalenvisserij

Nederlandse en Duitse onderzoekers werken samen in het onderzoek naar selectiviteit in de garnalenvisserij. Maandag 11 september vertrekt het Duitse onderzoeksschip Solea om onderzoek naar nieuwe netontwerpen te doen. Twee netontwerpen van Kees van Eekelen (WR 189) zullen getest worden. De nieuwe netontwerpen moeten de selectiviteit in de garnalenvisserij bevorderen. In de ontwerpen van Van Eekelen zit een grid waardoor te kleine garnalen moeten kunnen ontsnappen uit het net. De opvarenden gaan proberen om met onderwatercamera’s opnames te maken van het net. Of dit lukt is afhankelijk van de weersomstandigheden....

Platte oester terug in de Waddenzee

De platte oester is terug in de waddenzee. Een Texelse visser/oesterraper ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Ook ten zuiden van Vlieland zijn ze gevonden. Dit terwijl werd gedacht dat de platte oester al lang was uitgestorven. Dit maakte Programma naar een rijke Waddenzee(PRW) op 26 oktober bekend. Na de melding van de visser vond er onderzoek plaats ondersteund door Natuurmonumenten. Ten oosten van Texel vonden zij een aantal levende exemplaren. Wageningen Marine Research ontdekte larven in de water kolom. Oesterdeskundige Hein Sas: "Het bevestigt dat er inderdaad gunstige groeicondities...

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

Wageningen Marine Research is - om het netjes te zeggen - 'verbaasd' over het Living Planet Rapport van het Wereld Natuur Fonds. Voor het rapport gebruikten het WNF en het CBS onder meer gegevens van Wageningen Marine Research. Daar voegden ze oorzaken en conclusies aan toe die er volgens Wageningen bij zijn gefantaseerd. Door Cécile Janssen - Foodlog...