Wageningen UR

Lees ook

Oesterboorder bedreigt Zeeuwse creuse

De productie van de Zeeuwse creuse wordt bedreigd door de oesterboorder, een kleine slak die een gaatje in de oester boort en het vlees opeet. Ook een variant van het herpesvirus (OsHV1-μvar) vormt een bedreiging voor de oester. Dat staat in een publicatie van Wageningen UR. De Nederlandse oestersector produceert jaarlijks een kleine 20 miljoen stuks van de Zeeuwse creuse, ook wel Japanse oester (C. Gigas) genoemd, met een waarde van zo’n 5 miljoen euro. Kenniskring Oesterkweek Hoe groot het sterftecijfer is in de Oosterschelde en Waddenzee als gevolg van de oesterboorder moet nog worden onderzocht....

Haring, schol en tong Noordzee goed in vorm

De meeste belangrijke visbestanden in de Noordzee doen het prima, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Dit komt vooral door de aanhoudend lage visserijdruk op de Noordzee. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2016 de nieuwe vangstquota vast voor 2017. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol. Presentatie visserijadviezen Onderzoekers van Imares Wageningen UR hebben de ICES-visserijadviezen voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse sector aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties gepresenteerd....

Palinglarven geboren bij Wageningen UR

Palinglarven geboren bij Wageningen UR

Wageningen UR boekt snelle vooruitgang in onderzoek naar kunstmatige voortplanting van paling. Na slechts een half jaar voorbereidingstijd zijn de onderzoekers erin geslaagd om palinglarven geboren te laten worden. Dat is bijzonder omdat paling zich in gevangenschap niet voortplant. Voortplanting van paling lukte tot nu toe alleen op laboratoriumschaal...

Brabantse viskwekers eisen ‘miljoenen’ van WUR

Brabantse viskwekers eisen ‘miljoenen’ van WUR

Drie Brabantse viskwekers eisen "enkele miljoenen" van Wageningen Universiteit (WUR), schrijft Trouw. De viskwekers wijten hun faillissement aan een door de WUR aangepast onderzoeksrapport. Aangepast onderzoeksrapport Het toenmalige ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid subsidieerde vanaf 2004 een nieuwe viskwekerij in Brabant. Bestaande...

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Hoe kunnen we het Noordzee-leven op zo’n manier ondersteunen en bevorderen dat economische activiteiten als scheepvaart, zandwinning en visserij samengaan met een gezond ecosysteem? Niet door onnadenkende acties waarbij de zee steeds intensiever wordt gebruikt totdat het spaak loopt, zegt prof.dr. Tinka Murk, hoogleraar Marine dierecologie aan Wageningen...

Viskweker stapt opnieuw naar de rechter

Viskweker stapt opnieuw naar de rechter

De Limburgse viskweker Coen Coumans daagt, op grond van nieuw bewijs, opnieuw het ministerie van Economische Zaken en de Wageningen Universiteit (WUR) voor de rechter. Vorig jaar werden hij en twee collega's nog in het ongelijk gesteld, toen de rechtbank niet bewezen achtte dat een concurrent ten onrechte subsidies had gekregen. De concurrent zou een...

Nieuwe aanpak nodig voor bescherming Noordzee

Nieuwe aanpak nodig voor bescherming Noordzee

Prof. Han Lindeboom zet zich al dertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse zeeën: de Noordzee en de zeeën in ons deel van de Cariben. Op 20 april nam Lindeboom afscheid Wageningen University & Research. In zijn afscheidsrede pleitte hij voor een nieuwe aanpak  om tot een duurzame balans te komen tussen economie en ecologie in onze zeegebieden....

Belgische studie steunt elektrisch vissen

Belgische studie steunt elektrisch vissen

Vorige week maandag 7 mei vermeldde een bericht over een Belgische studie naar de effecten van pulskorvisserij dat Engelse, Belgische en vooral Franse vissers de concurrentiedruk voelden toenemen in de zuidelijke Noordzee. Vissers uit de drie landen zagen daar een complete vloot van Nederlandse vaartuigen die met elektrische schokjes op tong vissen...

Japanse oester helpt bedreigde Nederlandse platte oester

Japanse oester helpt bedreigde Nederlandse platte oester

De platte oester verdween in de vorige eeuw bijna geheel uit Noordzee. Alleen een eilandpopulatie in de Grevelingen overleefde. In 2016 ontdekte een duikende onderzoeker een groot oesterrif in de Zeeuwse Voordelta. Deze bijzondere ontdekking maakte het biologen mogelijk om de platte oester nader te bestuderen. De resultaten, afgelopen week gepubliceerd...

Mogelijke comeback voor platte oester in Noordzee

Er bestaan verschillende zones in de Noordzee waar de inheemse platte oester zich zou kunnen herstellen, meldt de Standaard. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut ontdekten voldoende oesterlarven en gesteenten op de bodem die bescherming bieden voor het herstel van de oestergroei. De platte oester is rond de tweede helft van de 20e eeuw verdwenen, mede door bodemverstoring als gevolg van visserij en zandwinning. Voor het potentiële herstel mogen deze bodemzones niet verstoord worden. Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek dat de exotische Japanse oester (de zogeheten...