Actueel

Beperking visserij in natuurgebieden

1
121008 Beperking visserij VIBEG

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de afspraken die zijn gemaakt over beperking van visserij in Natura 2000-gebieden op de Noordzee. Dat heeft het ministerie van EL&I bekendgemaakt. Dit betekent dat de beperkingen voor visserij in de betrokken gebieden ook gelden voor buitenlandse vissers.

Voor staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) was dit een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van het VIBEG-akkoord. “Dit is een belangrijke stap vooruit. Hiermee krijgen we een gelijk speelveld voor alle vissers. En het is ook goed nieuws voor de bescherming van de natuur in twee kwetsbare gebieden”, aldus de staatssecretaris. Het VIBEG-akkoord is de overeenkomst die de staatssecretaris in december 2011 heeft gesloten met het visserijbedrijfsleven en natuurbeschermingsorganisaties. VIBEG staat voor Visserij In Beschermde Gebieden.
Het akkoord heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden de Noordzeekustzone van Bergen (Noord-Holland) tot Rottum en de Vlakte van de Raan in de zuidwestelijke delta tegen de grens met België aan. Met het VIBEG-akkoord wordt 25% van het gebied Noordzeekustzone verboden voor bodemomwoelende boomkorvisserij. In 2016 wordt dat voor beide gebieden een totaalverbod. Ook de garnalenvisserij wordt ingeperkt. In de Vlakte van de Raan zullen maatregelen worden genomen na onderzoek en overleg met betrokken partijen. Het akkoord is ondertekend door de Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, WNF, de Waddenvereniging, Productschap Vis, Visned, Vissersbond en het ministerie van EL&I.

1 reactie op “Beperking visserij in natuurgebieden

  1. Ruud Mattheijs zegt:

    Geweldig dat er steeds meer dwingende maatregelen genomen worden voor het ecologisch evenwicht in de zeeën en oceanen. Al besef ik goed dat iedere maatregel maar een druppel op een gloeiende plaat is.
    Hoe is anders mogelijk dat bijv. de tonijn met uitsterven bedrijgd wordt?
    Hopelijk reageren wij als mens nog positiever op deze situatie door onze consumptie maar vooral onze financiele resultaten daarop aan te willen passen!
    Zoeken naar alternatieve mogelijkheden blijft een enórme moeilijke uitdaging maar is denk ik de enige echte oplossing op lang termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *