Ga naar het overzicht

Dupan

Postbus 249
6700 AE Wageningen
NL
Bronland 12d
6708 WH Wageningen
NL
0317-744085
Dupan
Over Dupan
De Stichting DUPAN voert activiteiten uit die bijdragen aan de realisatie van een duurzaam herstel en instandhouding van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren. DUPAN werkt aan een diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal, en een milieuverantwoord, duurzaam productieproces binnen de gehele Nederlandse palingsector. In de stichting zijn de belangen- organisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij (NetVISwerk), de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) en de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) verenigd. Als vertegenwoordiger van de palingsector neemt DUPAN haar verantwoordelijkheid door een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van het Nederlands Aalherstelplan. DUPAN streeft echter naar een hoger ambitieniveau dan aangegeven in dit officiële beheerlplan van de overheid. Om nog meer te kunnen doen om de paling te helpen, neemt DUPAN deel aan het palingfonds: het Eel Stewardship Fund. Eel Stewardship Fund Het ESF investeert in de herbevolking van Nederlandse binnenwateren met miljoenen jonge palingen; het opvangen van volwassen, geslachtsrijpe palingen voor schadelijke pompen en waterkrachtcentrales om deze zo veilig en onbeschadigd over de dijken te helpen waarna ze de reis naar de geboorte- grond kunnen voltooien; onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundeerd beleid, dat is gericht op een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren; de certificering en invoering van diervriendelijker vangst-, kweek-, en verwerkingsmethoden; en tot slot een volledig gecertificeerde traceerbaarheid van de gehele keten in Europa.