Adema over verlies vangstrechten door saneringsregeling

Visserij_Visveiling Scheveningen_Paul Einerhand via Unsplash

Naar aanleiding van de brandbrief van de visserij stelde PVV-kamerlid Edgar Mulder vragen aan Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. In een kamerbrief geeft de minister antwoord over onder andere het verlies van de vangstrechten.

In juli kondigde Henk Staghouwer, de toenmalige minister van LNV, de saneringsregeling voor de visserij aan. Vissers die gebruik willen maken van deze regeling moeten minimaal 20 procent van hun quotum zijn verloren door de Brexit. Daarnaast moeten ze hun vissersvaartuigen voor 1 april 2024 laten slopen en vervallen de individuele vangstrechten (contingenten) die gekoppeld zijn aan het vaartuig. Ook mogen deze vissers vijf jaar lang geen nieuw vissersvaartuig inschrijven.

Verlies vangstrechten

Met name het verlies van de vangstrechten zorgde voor veel kritiek vanuit de visserijsector. Ze noemden de gang van zaken “hoogst onrechtvaardig” en stuurden een brandbrief. Voor PVV-kamerlid was dit de aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over onder andere het verlies van de vangstrechten.

Adema bevestigt in de kamer dat het verlies van de vangstrechten nooit als voorwaarde is genoemd tijdens de overleggen. “Hiervoor is gekozen omdat een vooroverleg over dit onderdeel kon leiden tot handel in contingenten met voorkennis, wat ongewenst is.”

Minder quota

Vanwege de Brexit zijn er minder quota beschikbaar voor de Nederlandse vissers. Sanering is noodzakelijk volgens de minister. “Om de omvang van de vloot in overeenstemming te brengen met de vangstmogelijkheden. Wanneer een gedeelte van de vloot voor sanering kiest en de contingenten voor dat deel van de vloot komen te vervallen, worden de betreffende contingenten tijdelijk gratis in beheer gegeven aan de producentenorganisaties of groepen (PO’s) waartoe deze contingenten eerder behoorden. Deze PO’s en groepen verdelen deze contingenten vervolgens dan over hun leden die hebben besloten om te blijven vissen. Deze contingenten worden tijdelijk in beheer gegeven van deze PO’s en groepen tot duidelijk is wat de resultaten zijn van het traject rond de herziening van het contingentenstelsel.”

Duurzame vissector

De minister geeft aan zich in te willen zetten voor een duurzame vissector. “Door de saneringsregeling wordt daar een stap in gezet. Voor visserijondernemers die geen gebruik willen maken van de saneringsregeling (en dus willen blijven vissen) kunnen de vervallen contingenten van de saneringsregeling via groepen of PO’s gratis tijdelijk over deze vissers worden verdeeld tot in 2025 het resultaat van de herziening van het contingentenstelsel helder is. Ik zal bij de herziening van het contingentenstelsel alle zorgvuldigheid en ruimte voor afstemming met de sector.

Bron: Rijksoverheid

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief