Noordzee

Lees ook

WNF wil zeenatuur Nederland laten beschermen tegen water en klimaat

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) pleit in het Living Planet Report ‘Zoute en Zilte Natuur in Nederland’ voor een 'groene kustverdediging'. Dat zou een alternatief zijn voor hogere dijken, dammen en meer stortstenen. Volgens het WNF heeft Nederland een 'unieke kans' om mét de natuur een tegenwicht te bieden aan de zeewaterspiegelstijging en de kaalslag te repareren die de vorige eeuw heeft plaatsgevonden in de Nederlandse Noordzee en kustgebieden. Door Cécile Janssen - Foodlog Het Wereld Natuur Fonds publiceerde gisteren zijn tweede Nederlandse Living Planet Report. Voor het rapport berekende het CBS de...

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Inauguratie Prof.Dr. Tinka Murk op marine dierecologie

Hoe kunnen we het Noordzee-leven op zo’n manier ondersteunen en bevorderen dat economische activiteiten als scheepvaart, zandwinning en visserij samengaan met een gezond ecosysteem? Niet door onnadenkende acties waarbij de zee steeds intensiever wordt gebruikt totdat het spaak loopt, zegt prof.dr. Tinka Murk, hoogleraar Marine dierecologie aan Wageningen...

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

'WNF fantaseerde er op los in rapport over Noordzee'

Wageningen Marine Research is - om het netjes te zeggen - 'verbaasd' over het Living Planet Rapport van het Wereld Natuur Fonds. Voor het rapport gebruikten het WNF en het CBS onder meer gegevens van Wageningen Marine Research. Daar voegden ze oorzaken en conclusies aan toe die er volgens Wageningen bij zijn gefantaseerd. Door Cécile Janssen - Foodlog...

CBS nuanceert rapport over Noordzee

CBS nuanceert rapport over Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond...

Onderzoek naar het kookproces van de grijze garnaal

Voor zijn doctoraatsonderzoek keek Thomas Verhaeghe naar het kookproces van de grijze garnaal. Op 7 december 2017 verdedigde hij zijn doctoraat: 'Optimisation of the cooking process of brown shrimp (Crangon crangon)'. Verhaeghe: “Garnalen moet je niet koken, maar eerder verhitten tussen de 80-90 °C. Dat levert een betere kleur, textuur en rendement op, terwijl de stabiliteit en de veiligheid van het product gegarandeerd blijft.” Verwerking van garnalen De grijze garnaal is een belangrijk product van de Noordzeevisserij. Na de vangst worden de garnalen aan boord van het schip in zeewater gekookt...

Vissersbond wil ruimte voor visserij op de Noordzee

Vissersbond wil ruimte voor visserij op de Noordzee

De Nederlandse Vissersbond pleit voor ruimtebehoud voor de visserij op de Noordzee. Met de naderende Brexit en de toenemende plannen voor onder andere windmolenparken op zee, Natura 2000-gebieden, zonnepanelen op zee en het onlangs uitgebrachte voorstel voor een start- en landingsbaan op zee, wordt er meer en meer rijke visgrond ingenomen. “Een onwenselijke...

De Noordzee krijgt een eigen ambassade

De Noordzee krijgt een eigen ambassade

De Noordzee krijgt een eigen ambassade. Dit gebeurt op initiatief van het Parlement van de Dingen. De initiatiefnemers willen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem geven. Van 1 maart tot en met 28 juni bouwt en werkt de Ambassade aan een pleidooi namens de Noordzee. Ze roepen mensen op om moties in te dienen. Op 29 juni...

Nieuwe aanpak nodig voor bescherming Noordzee

Nieuwe aanpak nodig voor bescherming Noordzee

Prof. Han Lindeboom zet zich al dertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse zeeën: de Noordzee en de zeeën in ons deel van de Cariben. Op 20 april nam Lindeboom afscheid Wageningen University & Research. In zijn afscheidsrede pleitte hij voor een nieuwe aanpak  om tot een duurzame balans te komen tussen economie en ecologie in onze zeegebieden....

Culinair festival VISSCH eind juni in Scheveningen

Culinair festival VISSCH eind juni in Scheveningen

VISSCH viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. Het culinaire festival vindt plaats van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli op de plek waar de verse vangst uit de Noordzee dagelijks binnenkomt: de Scheveningse Visafslag. Foodfestival VISSCH Het gratis toegankelijke foodfestival laat visliefhebbers zien en proeven wat Scheveningen, haar visserij...

Protest vissers tegen windmolenparken en aanlandplicht

Honderden Nederlandse en Belgische vissers gaan zaterdag 2 juni in Amsterdam protesteren tegen windmolenparken op zee en tegen de aanlandplicht. “Beide zijn catastrofaal voor de vloot”, aldus Job Schot van de 125 kotters tellende actiegroep EMK. De vissers verzorgen een vlootschouw op het IJ, bieden een petitie aan en demonstreren op de Dam. De Europese aanlandplicht De Europese aanlandplicht (Artikel 15 GVB-verordening) verplicht vissers alle gevangen babyvisjes aan boord te houden, dood te laten gaan, aan te landen en vervolgens te laten vernietigen. Nu zetten vissers deze ondermaatse vis nog...