TAC

Lees ook
Besluit over vangstbeperkingen voor 2017 in Oostzee

Besluit over vangstbeperkingen voor 2017 in Oostzee

De Raad van de Europese Unie is het unaniem eens geworden over de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor volgend jaar voor de tien in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de Oostzee. Dit akkoord maakt de weg vrij voor verdere onderhandelingen over de TAC’s voor de diepzee en de Noordzee later dit jaar. Akkoord Het akkoord omvat een verhoging...

Akkoord over vangstmogelijkheden voor 2017

Akkoord over vangstmogelijkheden voor 2017

De Raad Landbouw en Visserij heeft een politiek akkoord bereikt over een verordening betreffende de in 2017 voor de belangrijkste commerciële visbestanden in de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de internationale visserijactiviteiten waaraan EU-vaartuigen deelnemen. Maximaal duurzame opbrengsten Het akkoord berust op de doelstelling om zo mogelijk...

Opheffen maximale vangsthoeveelheid schar en bot

Opheffen maximale vangsthoeveelheid schar en bot

Wetenschappers van ICES hebben advies uitgebracht aan de EU over het opheffen van de maximale vangsthoeveelheid (TAC) voor schar en bot. Het opheffen van de vangsthoeveelheid kent een ‘laag risico’ en is in lijn met het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Vissers vangen schar en bot als bijvangst tijdens het vissen naar doelsoorten als...

Advies Noordzeeharing 2018 iets omhoog

Advies Noordzeeharing 2018 iets omhoog

Het wetenschappelijk advies voor de Noordzeeharingvangst van 2018 is bekend. Deze is aan de voorzichtige kant: 491.355 ton. "Nauwelijks meer dan de uiteindelijke TAC voor 2017 van 481.608 ton" meldt Visserijnieuws. Noordzeeharingbestand Met de Noordzeeharing gaat het de goede kant uit. Het paaibestand zit met 1,1-2,3 miljoen ton vanaf 1997 (ruim) boven...

Europêche: "Aanlandplicht was niet nodig"

Europêche: "Aanlandplicht was niet nodig"

Volgens Europêche tonen de visserijcijfers aan dat het visserijbeheer de laatste jaren succesvol was. De aanlandplicht was helemaal niet nodig, aldus de Europese visserijkoepel. Europêche pleit bij de Europese Commissie om het voor de vissers niet moeilijker te maken. De cijfers De cijfers laten een opwaartse trend zien bij veel visbestanden en duurzame...

Vangstquota 2019 grotendeels naar beneden

Vangstquota 2019 grotendeels naar beneden

De Europese Visserijraad bereikte woensdagochtend 19 december in Brussel een akkoord over het vangstquotum voor aankomend jaar. De meeste quota vallen lager uit dan het afgelopen jaar. "Het korten op de vangstquota wil niet per definitie zeggen dat het slecht gaat met de visbestanden, maar juist dat de visbestanden goed in de gaten worden gehouden",...