Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

windpark op zee_pixabay

Foto: Pixabay

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement. 

Niet alleen verliezen de vissers door de bouw van de grootschalige windmolenparken visgrond. ookvrezen ze de impact van de bouw van deze parken op de visbestanden. Volgens EMK worden veel windmolenparken gebouwd zonder een betrouwbaar uitgevoerde milieueffectrapportage. 

Uitstel

In de brief eisen de organisaties onder andere uitstel van de bouw van windparken en de onderzeese transportkabels. Ook willen ze dat de historische visgronden gerespecteerd worden. Daarnaast vragen de organisaties om meer onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van windmolenparken op het mariene milieu. 

Gezamenlijk

Door samen met andere Europese visserijorganisaties op te trekken hoopt EMK dat de boodschap overkomt bij het Europees Parlement. "We zijn al een tijdje bezig om dit op de rails te krijgen", zegt EMK-voorzitter Dirk Kraak op de website De Noordoostpolder. "VisNed en Vissersbond hebben de brief ook ondertekend. En de buitenlandse organisaties reageerden overwegend positief. Alleen het Verenigd Koninkrijk gaf niet thuis. Die hebben het te druk met de Brexit en willen dus weinig met de rest van de EU."

Europees rapport

De zomer publiceerde de Europese Commissie het rapport 'Recommendations for positive interactions between offshore wind farms and fisheries'. Hierin wordt gestelt dat de visserij en windmolenparken van elkaar profiteren. Europese koepels EAPO en Europêche hebben dit rapport bekritiseerd, meldt VisNed. "De grootste kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat bij de uitrol van wind op zee de toepassing van het voorzorgsprincipe ontbreekt. De ecologische risico’s van de bizar snelle en grootschalige uitrol van Wind op Zee wordt genegeerd omwille van een politieke agenda. In alle discussie is het visserijbelang ondergeschikt aan de energietransitie, terwijl er geen afweging wordt gemaakt ten aanzien van de negatieve effecten van wind op zee in vergelijking met andere energiebronnen."

Dossiers
Lees ook
Podcast over uitdagingen visserij

Podcast over uitdagingen visserij

Onlangs verscheen op het Rabo Food & Agri NL kanaal op Spotify de podcat 'Vissen we voor of achter het net?'. Leden van het Expertiseteam Visserij van de Rabobank gaan in op de ontwikkelingen en uitdagingen in de visserij.

De Noordzee

De Noordzee

In het voorjaar kopte mijn krant dat er in 80 dagen al 3000 containers overboord waren geslagen. Dit was gebeurd in de voorjaarsstormen op de grote oceaan. Hebben we dan helemaal niets geleerd van de ramp boven de Waddeneilanden met MSC Zoe? Vissers zijn hiervan nog steeds afval aan het ruimen. De rest van de schade heeft de verzekeraar afgekocht.

EU en Verenigd Koninkrijk bereiken akkoord over verdeling visvangst

EU en Verenigd Koninkrijk bereiken akkoord over verdeling visvangst

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de visvangst. Wat het akkoord precies voor de Nederlandse vissers betekent is nog niet bekend. Dat meldden verschillende media.