Visverwerkers eisen plek aan tafel Noordzeeakkoord

Vistafel_Vismagazine 9-2019

Foto: Henk Riswick

De Nederlandse visverwerkende industrie, goed voor een jaaromzet van 4.5 miljard euro en meer dan 5.000 banen, eist een plek aan tafel bij toekomstige gesprekken over het vastgelopen concept-Noordzeeakkoord. Dit schrijven de Visfederatie en Vereniging van Visgroothandelaren Urk (VVU) in een brandbrief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).

In het concept-Noordzeeakkoord staan afspraken tussen de overheid en betrokken partijen over het gebruik van de Noordzee tot het jaar 2030. Nederlandse vissers hebben zich echter in ruime meerderheid tegen het akkoord gekeerd, omdat ze vinden dat er te weinig ruimte overblijft om hun beroep uit te oefenen.

Visverwerkende industrie en handel

Naast een groter draagvlak onder de vissers is ook de betrokkenheid van de visverwerkende industrie en handel essentieel voor het uiteindelijke succes van het Noordzeeakkoord. Naast het economische belang is er een evident keteneffect: beperkingen van de visvangst leiden direct tot minder aanvoer voor de verwerkingssector. De door de overheid gewenste sanering en innovatie van de visserij moet daarom hand in hand gaan met navenante maatregelen in de visverwerkende industrie. Daarom vragen de visverwerkers de minister:

  • Draagvlak onder het concept-Noordzeeakkoord versterken door ook de handel- en visverwerkende industrie bij de vervolggesprekken te betrekken.
  • Niet alleen inzetten op beperking van visvangst waar het straks niet mogelijk is maar ook op verruiming van visvangst waar het straks nog wél mogelijk is (denk aan ruimte na Brexit en pulskorvisserij).
  • Een integrale benadering van de gehele vissector in het Noordzeeakkoord, zodat er niet alleen aandacht is voor sanering en innovatie in de visserij maar ook in de rest van de keten, die goed is voor een jaaromzet van 4.5 miljard euro en meer dan 5.000 banen.

Draagvlak

In reactie op het afkalvende draagvlak onder het Noordzeeakkoord heeft de minister Tjibbe Joustra benoemd als verkenner om te onderzoeken hoe het draagvlak verbeterd kan worden. Zijn advies heeft de minister inmiddels bereikt. Wat de Visfederatie en VVU betreft kan er van een breed gedragen akkoord überhaupt geen sprake zijn zolang de visverwerkende industrie door de minister buiten de deur gehouden wordt.

“In haar brief aan de Tweede Kamer van 30 juni jongstleden schrijft minister Schouten dat de visserij breed moet worden gerepresenteerd in het Noordzeeakkoord”, zegt Visfederatie voorzitter Guus Pastoor. “Dan zeggen wij: doe dan boter bij de vis en zorg voor écht draagvlak door niet alleen de vissers maar ook de visverwerkers serieus te nemen en te betrekken bij de gesprekken”.

Lees ook
'Vis en visserij zit in ons DNA'

'Vis en visserij zit in ons DNA'

Hij kweekt hangmosselen, vangt kreeft in korven en paling in fuiken. De Zeeuwse visser Marcel van de Kreeke kent de kracht van streekproducten en verwerkt en verhandelt die dan ook zelf, rechtstreeks aan visdetaillisten en particulieren. “Zo doen we dat in de familie al drie generaties.”

Minder afval langs de Nederlandse Noordzeekust

Minder afval langs de Nederlandse Noordzeekust

Uit de strandafvalmonitoringen van Stichting De Noordzee blijkt dat er 27 procent minder afval op de stranden aan de Noordzeekust ligt dan tien jaar geleden. Dat staat in het rapport 'Goed op weg naar een schone zee' dat de stichting vandaag, 18 februari, publiceert.

De Brexitdeal

De Brexitdeal

Na wekenlange onderhandelingen, met op het laatst alleen over visserij, is op kerst­avond 2020 aangekondigd dat de Brexitdeal rond is. Voor de visserij zal er een overgangsperiode van 5,5 jaar zijn, waarin de EU-vloot in Britse wateren mag blijven vissen. Daar tegenover staat dat de EU-vissers gemiddeld 25% van de waarde van het quotum gevangen in Britse...